جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KIDSKHORDA 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 7,950,000 تهران 1400/08/27 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
ON 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 47,820,000 عظیمیه 1400/10/23
TOEFL-06 1400/3 الهه شعبانی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1.TOEFL 1400/3 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
TOEFLA1 1400/3 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/10 زوج 14:30 تا 16:15،
TOEFLA2 1400/3 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLFR 1400/3 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-TEH 1400/3 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,490,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
PACK-HB10 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 12,850,000 تهران 1401/01/21 فرد 18:30 تا 20:15،
HB5-21 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/08/23 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012