جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-03 1399/3 فرانک حیدرآبادی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 فردیس 1399/08/24 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFLA5-2 1399/3 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/24 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLFR-2 1399/3 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTS*ON 1399/3 حسین چراغی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA6-2 1399/3 علی اشرفی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSFRI-2 1399/3 علی اشرفی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-IELTS* 1399/3 ابوالفضل رجبی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/24 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-IELTS 1399/3 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/08/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
MENSHENA2* 1399/3 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 فرد 18:30 تا 20:15،
ALTERA1 1399/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Connexions دخترانه 17,850,000 مهرشهر 1399/09/30 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012