جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-R/L 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 عظیمیه 1399/01/01 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-W/S 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 3,300,000 عظیمیه 1399/01/01 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-02 1399/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,748,000 فردیس 1399/01/01 فرد 18:30 تا 20:15،
B4 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی B4 دخترانه 2,190,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
CH13 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH13 دخترانه 2,580,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
B2 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی B2 دخترانه 2,190,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
CH2 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH2 دخترانه 2,190,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
B5 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی B5 دخترانه 2,190,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،
CH16 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH16 دخترانه 2,580,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،
CH1 1399/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH1 دخترانه 2,190,000 عظیمیه 1399/01/23 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.4.0.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012