جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SU2-TOEFL* 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی TOEFL دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 درختی 1401/11/08 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON2.TOEFL 1401/3 نفیسه نعمتیان فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/26 فرد 16:30 تا 18:15،
TOEFL-05 1401/3 الهه شعبانی فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/09/05 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL-ON 1401/3 عسل نوری فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFLA2-2 1401/3 دکتر لیلا کاظمی فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 14:45 تا 16:30،
FALL-TOFEL 1401/3 نفیسه نعمتیان فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 20:30 تا 22:15،
TOEFLA2-2. 1401/3 نیما ارغوان فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/08/28 زوج 14:45 تا 16:30،
TOEFLA3-2 1401/3 امین مفتاحی فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
G1-TEH.2 1401/3 یاسمن فرید فشرده 2 A1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1402/02/19 زوج 16:45 تا 18:30،
TOEFL* 1401/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 عظیمیه 1401/08/26 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012