جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 47,820,000 عظیمیه 1400/10/23
TOEFL-TEH 1400/3 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,490,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
PACK-HB10 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 12,850,000 تهران 1401/01/21 فرد 18:30 تا 20:15،
PACK-TM16 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 21,420,000 تهران 1401/03/09 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-TOFEL-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
*W2-TOFEL 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.TOEFL 1400/4 نامشخص(مهرشهر) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2.TOEFL* 1400/4 نامشخص(مهرشهر) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-10 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-09 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012