جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TEH-UI2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI2 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI4 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI4 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI5 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI5-5 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI6 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-CH10 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH10 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/07/13 زوج 18:30 تا 20:15،
CH3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH3 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/07/14 زوج 14:00 تا 15:00،
CH12 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH12 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/07/14 زوج 14:00 تا 15:00،
CH6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH6 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/06/14 زوج 14:00 تا 15:00،
TEH-HB4* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/20 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012