جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PRE-B5** 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 B5 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/07 شنبه دوشنبه 10:30 تا 12:15،
S2.PREHB1 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
B5-15 1401/2 سحر غلام نژاد فشرده 1 B5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 فردیس 1401/05/08 زوج 09:00 تا 10:45،
REZERV2 1401/1 تهران فشرده 2 A1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/09/20 زوج 00:00 تا 00:00،
A1.M 1401/2 ابوالفضل رجبی فشرده 1 A1 دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 عظیمیه 1401/04/29 زوج 16:30 تا 18:15،
UI4B7 1401/2 فربد موسوی فشرده 1 UI4 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/04/29 فرد 20:30 تا 22:15،
M3B6 1401/2 فربد موسوی فشرده 1 M3 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/04/29 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMAN.A2 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 مهرشهر 1401/05/30 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMAN.B1 1401/2 محمد حقدوست برمچی عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 36,000,000 0 (0%) 36,000,000 مهرشهر 1401/05/18 فرد 18:30 تا 20:15،
KC5.MORDA* 1401/2 مریم محمدزاده عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 05 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/05/01 زوج 17:00 تا 19:30،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012