جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
F2.A1.FR 1401/3 مسعود خاکزاد فشرده 2 A1 دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مهرشهر 1401/09/04 جمعه 08:30 تا 14:15،
CH14-TEH 1401/2 تهران فشرده 2 CH14 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/11/27 زوج 00:00 تا 00:00،
HB5-TEH* 1401/3 تهران فشرده 2 HB5 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/11/27 جمعه 10:30 تا 14:00،
CH1-TEH* 1401/2 تهران فشرده 2 CH1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/11/27 زوج 00:00 تا 00:00،
IELTS-TEH 1401/3 تهران فشرده 2 IELTS دخترانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1401/11/28 زوج 16:30 تا 18:15،
P1-TEH3 1401/2 تهران فشرده 2 P1 دخترانه 6,750,000 0 (0%) 6,750,000 تهران 1401/12/08 زوج 00:00 تا 00:00،
HB1 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/12/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
ماب تفاوت 1401/3 تهران فشرده 1 Pre HB1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/12/12 فرد 00:00 تا 00:00،
PRE-B1 1401/3 شقایق محمدی عادی B1 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/02 شنبه چهارشنبه 16:30 تا 18:15،
ECO-TEH-FR 1401/3 تهران عادي چند ماهه فرانسه دخترانه 19,800,000 0 (0%) 19,800,000 تهران 1401/12/23 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012