کادر اداری و مدیریتی نصیر
نام تحصیلات دانشگاه عنوان شغلی در نصیر تخصص آموزشگاهی سابقه تدریس مرتبه علمی
سامان داودیان لیسانس منابع طبیعی کارشناس امور اداری شعبه درختی
صغری شاکری سیکل خدمات
فاطمه عسکری کارشناسی دانشگاه بهشهر سوپروایزر سوپروایزر شعبه فردیس
9 سال استاد
شقایق نصیری دوم دبیرستان کارآموز
فاطمه باجلان .. .. کمک یار مهد درختی .. ..
محمود جهانگیری دیپلم کادر خدمات و حراست فیزیکی
تولد:12شهريور
1)کادر خدمات و حراست فیزیکی شعبه فردیس
2)مسئول ثبت نام
.. ..

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012