جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACKHB-13 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/11/06 زوج 20:30 تا 22:15،
GERMAN-12 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/11/06 زوج 16:30 تا 18:15،
GERMAN-12 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/11/06 زوج 16:30 تا 18:15،
GERMAN-13 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/11/06 زوج 20:30 تا 22:15،
GERMAN-13 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/11/06 زوج 20:30 تا 22:15،
HBPACK28 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 16:30 تا 18:15،
HBPACK28 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 16:30 تا 18:15،
مهدي خاني 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 21,000,000 0 (0%) 21,000,000 مهرشهر 1401/05/20 زوج 18:00 تا 20:00،
مهدي خاني 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 21,000,000 0 (0%) 21,000,000 مهرشهر 1401/05/20 زوج 18:00 تا 20:00،
- 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 درختی 1401/11/07 زوج 18:45 تا 20:30،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012